Camera IP Provision DW-320FR-MVF2

DW-320FR-MVF2, Camera IP Provision dạng Dome VF có động cơ phát hiện/nhận dạng khuôn mặt, 2MP, Dòng sản phẩm Smart-Sight • Thời gian thực • Ống kính VF cơ giới hóa 7-22mm • Nhận diện/nhận dạng khuôn mặt

Camera IP Dome 2.0 Megapixel Provision-ISR DW-320FR-MVF2 - DW-320FR-MVF2-icon


Yêu cầu tư vấn giải pháp